โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 
เรียง:
Vietnam  ฮานอย ซาปานาขั้นบรรได น้ำตกสีเงิน วิหารวรรณกรรม ถนน 36 สาย 4 วัน

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ กรุงฮานอย สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของเมืองซาปา พาชมทัศนียภาพอันสวยงามของนาขั้นบันได เที่ยวชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนน 36 สาย


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
17,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
17,900 บาท

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ กรุงฮานอย สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของเมืองซาปา พาชมทัศนียภาพอันสวยงามของนาขั้นบันได เที่ยวชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนน 36 สาย
Vietnam โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่  4 วัน 3 คืน

SBA เที่ยวเวียดนามโฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ชมทะเลทรายแดงอันกว้างใหญ่ ตระการตา เที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมที่มิควรพลาด โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง นั่งเคเบิลคาร์ ชมวิทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัด

SBA เที่ยวเวียดนามโฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ชมทะเลทรายแดงอันกว้างใหญ่ ตระการตา เที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมที่มิควรพลาด โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง นั่งเคเบิลคาร์ ชมวิทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัด
Vietnam เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ เที่ยวสยาบไม่เหนื่อย 6 วัน

SBA เที่ยวเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ คาราวะสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง เที่ยวชมเมืองเก่าฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น เที่ยมชมสถานที่สุดฮิต โบสถ์นอร์เธอร์ดาม กรมไปรษณีย์ เที่ยวครบไม่เหนื่อย


เดินทาง: พ.ค. 60 - ก.ค. 60

เริ่มต้น:
28,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60 - ก.ค. 60

เริ่มต้น:
28,900 บาท

SBA เที่ยวเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ คาราวะสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง เที่ยวชมเมืองเก่าฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น เที่ยมชมสถานที่สุดฮิต โบสถ์นอร์เธอร์ดาม กรมไปรษณีย์ เที่ยวครบไม่เหนื่อย
Vietnam ฮานอย - ฮาลอง - ฮาลองบก - ถ้ำวิมาณสวรรค์ -  นิงบิงห์ 4 วัน

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ นำท่านเคาราวะสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม นั่งเรือ ฮาลองบก ชมทัศนียภาพที่สวยงาม 2 ฝั่งทาง ล่องเรือ อ่าวฮาลอง พร้อมทานอาหารทะเลบนเรือ ชมถ้ำวิมาณสวรรค์


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
17,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
17,900 บาท

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ นำท่านเคาราวะสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม นั่งเรือ ฮาลองบก ชมทัศนียภาพที่สวยงาม 2 ฝั่งทาง ล่องเรือ อ่าวฮาลอง พร้อมทานอาหารทะเลบนเรือ ชมถ้ำวิมาณสวรรค์
SBA  Vietnam ฮานอย  ซาปา เทือกเขาฟานสีปัน  สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ เที่ยวครบ ไม่ส่งจอยทัวร์  4 วัน 3 คืน

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ นำท่านเคาราวะสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม นั่งเรือ ฮาลองบก ชมทัศนียภาพที่สวยงาม 2 ฝั่งทาง ล่องเรือ อ่าวฮาลอง พร้อมทานอาหารทะเลบนเรือ ชมถ้ำวิมาณสวรรค์


เดินทาง: พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

เริ่มต้น:
19,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

เริ่มต้น:
19,900 บาท

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ นำท่านเคาราวะสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม นั่งเรือ ฮาลองบก ชมทัศนียภาพที่สวยงาม 2 ฝั่งทาง ล่องเรือ อ่าวฮาลอง พร้อมทานอาหารทะเลบนเรือ ชมถ้ำวิมาณสวรรค์
SBA Vietnam ฮานอย  ซาปา  สุสานโฮจิมินทร์ ทะเลสาบคืนดาบ เที่ยวครบ ไม่ส่งจอยทัวร์ 4 วัน 3 คืน

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ กรุงฮานอย สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของเมืองซาปา พาชมทัศนียภาพอันสวยงามของนาขั้นบันได เที่ยวชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนน 36 สาย


เดินทาง: พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

เริ่มต้น:
20,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60 - มิ.ย. 60

เริ่มต้น:
20,900 บาท

SBA เวียดนาม เที่ยวครบไฮไลท์ กรุงฮานอย สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของเมืองซาปา พาชมทัศนียภาพอันสวยงามของนาขั้นบันได เที่ยวชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนน 36 สาย