โปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 
เรียง:
KOREA HAPPY SPRING

เมืองคังนึง เมืองพักตากอากาศริมทะเลชื่อดังของเกาหลี ,พระราชวังชางด๊อกกุง ,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง ,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,Dram Cat Show


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
34,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
34,900 บาท

เมืองคังนึง เมืองพักตากอากาศริมทะเลชื่อดังของเกาหลี ,พระราชวังชางด๊อกกุง ,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง ,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,Dram Cat Show
WOW KOREA SUMMER

เกาะนามิ คลองชองเกชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หอคอย N SEOUL TOWER , ช้อปปิ้งย่านดัง กินขาปูยักษ์ ,BiBup Show ,อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
35,900 บาท


เดินทาง: พ.ค. 60

เริ่มต้น:
35,900 บาท

เกาะนามิ คลองชองเกชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หอคอย N SEOUL TOWER , ช้อปปิ้งย่านดัง กินขาปูยักษ์ ,BiBup Show ,อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
KOREA PUSAN + SEOUL SPRING

S.B.A. KOREA มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี เมืองปูซาน วัดพุลกุกซา Jagalchi Market พระราชวังชางด๊อกกุง ปูซานทาวเวอร์ และโซลทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

S.B.A. KOREA มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี เมืองปูซาน วัดพุลกุกซา Jagalchi Market พระราชวังชางด๊อกกุง ปูซานทาวเวอร์ และโซลทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์