โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 
เรียง:
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101


เดินทาง: มี.ค. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท


เดินทาง: มี.ค. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อีด้าเวิลล์ธีมปาร์ค แอนด์ ช็อปปิ้ง เอาซ์เล็ตมอลล์


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
36,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
36,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อีด้าเวิลล์ธีมปาร์ค แอนด์ ช็อปปิ้ง เอาซ์เล็ตมอลล์
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป อุทยานดังสุด3 แห่งของไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5วัน

ไทเป ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาหลี่ซาน


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
35,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
35,800 บาท

ไทเป ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาหลี่ซาน
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-เหนือจรดใต้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5วัน

ไทเป เที่ยวตามเมืองวัฒนธรรม พระใหญ่ปากว้าซาน หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ โบสถ์รองเท้าแก้ว


เดินทาง: มี.ค. 60 - เม.ย. 60

เริ่มต้น:
32,800 บาท


เดินทาง: มี.ค. 60 - เม.ย. 60

เริ่มต้น:
32,800 บาท

ไทเป เที่ยวตามเมืองวัฒนธรรม พระใหญ่ปากว้าซาน หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ โบสถ์รองเท้าแก้ว
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
34,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
34,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
36,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
36,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-เหนือจรดใต้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ออนเซ็น 5วัน

ไทเป อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อีต้าเวิลด์ สวนสนุกและเอาท์เลตมอลล์


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
38,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
38,800 บาท

ไทเป อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อีต้าเวิลด์ สวนสนุกและเอาท์เลตมอลล์
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว ภูเขาเมาคง 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว ภูเขาเมาคง นั่งกระเช้า วัดหลงซาน ช็อปปิ้ง ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านแมวโฮ้วถง


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว ภูเขาเมาคง นั่งกระเช้า วัดหลงซาน ช็อปปิ้ง ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านแมวโฮ้วถง
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน

ไทเป อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อีต้าเวิลด์ สวนสนุกและเอาท์เลตมอลล์


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
41,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
41,800 บาท

ไทเป อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อีต้าเวิลด์ สวนสนุกและเอาท์เลตมอลล์
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-เหนือจรดใต้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 6วัน

ไทเป อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อีต้าเวิลด์ สวนสนุกและเอาท์เลตมอลล์


เดินทาง: มี.ค. 60

เริ่มต้น:
37,800 บาท


เดินทาง: มี.ค. 60

เริ่มต้น:
37,800 บาท

ไทเป อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อีต้าเวิลด์ สวนสนุกและเอาท์เลตมอลล์