โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 
เรียง:
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101


เดินทาง: เม.ย. 60 - พ.ค. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60 - พ.ค. 60

เริ่มต้น:
33,800 บาท

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน

ไทเป อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโระโกะ เที่ยวครบ 3 อุทยาน


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
39,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60

เริ่มต้น:
39,800 บาท

ไทเป อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโระโกะ เที่ยวครบ 3 อุทยาน
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-เหนือจรดใต้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5วัน

ไทเป เที่ยวตามเมืองวัฒนธรรม พระใหญ่ปากว้าซาน หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ โบสถ์รองเท้าแก้ว


เดินทาง: เม.ย. 60 - พ.ค. 60

เริ่มต้น:
31,800 บาท


เดินทาง: เม.ย. 60 - พ.ค. 60

เริ่มต้น:
31,800 บาท

ไทเป เที่ยวตามเมืองวัฒนธรรม พระใหญ่ปากว้าซาน หมู่บ้านสายรุ้งสามมิติ โบสถ์รองเท้าแก้ว
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว ภูเขาเมาคง 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว ภูเขาเมาคง นั่งกระเช้า วัดหลงซาน ช็อปปิ้ง ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านแมวโฮ้วถง

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว ภูเขาเมาคง นั่งกระเช้า วัดหลงซาน ช็อปปิ้ง ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านแมวโฮ้วถง
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
SBA TAIWAN ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ 5วัน

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101