• ไต้หวัน เจอร์นี่ ปีใหม่2016

  ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101 ปีใหม่2016

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 43,800 บาท

 • SHANGHAI&OKINAWA:QUANTUM OF THE SEAS CRUISE

  ล่องเรือสำราญลำใหม่ทันสมัยที่สุดในโลก Quantum of the SeasในเครือเรือสำราญระดับโลกRoyal Caribbean Cruise เซี่ยงไฮ้มหานครยิ่งใหญ่.จีน&ขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาว่า.ญี่ปุ่นพักเซี่ยงไฮ้1คืน+บนเรือสำราญ4คืน

  เดินทาง
  มี.ค. 59

  เริ่มต้น: 75,900 บาท

 • กวางเจา จางเจียเจี้ย ปีใหม่

  ทัวร์กวางเจา ฉางซา รถไฟความเร็วสูง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงลอยเมฆ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู...

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 39,500 บาท

 • ปักกิ่ง ปีใหม่

  ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย...

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 37,500 บาท

 • เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง (ปีใหม่)

  ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดอี้หยวน(เฉินหวังเมี่ยว) ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย...

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 45,800 บาท

 • เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน ( ปีใหม่)

  ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย โจวซาน ผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้...

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 42,500 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง

  ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 29,000 บาท

 • ฉางซา จางเจียเจี้ย เป่าเฟิ่งหู

  ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ เกาะส้ม

  เดินทาง
  ธ.ค. 58

  เริ่มต้น: 29,000 บาท

ไต้หวัน เจอร์นี่ ปีใหม่2016

ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101 ปีใหม่2016

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 43,800 บาท

SHANGHAI&OKINAWA:QUANTUM OF THE SEAS CRUISE

ล่องเรือสำราญลำใหม่ทันสมัยที่สุดในโลก Quantum of the SeasในเครือเรือสำราญระดับโลกRoyal Caribbean Cruise เซี่ยงไฮ้มหานครยิ่งใหญ่.จีน&ขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาว่า.ญี่ปุ่นพักเซี่ยงไฮ้1คืน+บนเรือสำราญ4คืน

เดินทาง มี.ค. 59

เริ่มต้น: 75,900 บาท

กวางเจา จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ทัวร์กวางเจา ฉางซา รถไฟความเร็วสูง จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงลอยเมฆ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู...

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 39,500 บาท

ปักกิ่ง ปีใหม่

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ทะเลสาบเป่ยไห่ ย่านโฮ่วไห่หูท่ง วัดลามะ โชว์กังฟู ตลาดรัสเซีย...

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 37,500 บาท

เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง (ปีใหม่)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดอี้หยวน(เฉินหวังเมี่ยว) ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย...

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 45,800 บาท

เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน ( ปีใหม่)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ถนนนานกิง ซูโจว สวนหลิวหยวน วัดซีหยวน หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟางเจีย โจวซาน ผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้...

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 42,500 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 29,000 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย เป่าเฟิ่งหู

ฉางซา-จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตารเทียนเหมินซาน ภาพเขียนสิบลี้ สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ เกาะส้ม

เดินทาง ธ.ค. 58

เริ่มต้น: 29,000 บาท